Staat Robbie symbool voor datgene waar Rotterdammers nog altijd trots op zijn?

GRATIS TANKEN #3

Havenbeeld 'Stalen Robbie'

maandag 29 maart 2010

Atelier Sandy Warnaar RDM Heijplaat

Verslag Jeroen Deckers, Thijs van Dooren, Ellen Lengkeek

Staat Robbie symbool voor datgene waar Rotterdammers nog altijd trots op zijn?

Gratis Tanken boog zich over deze vraag in reactie op de grote media aandacht die de komst van het 'Havenbeeld', ook wel 'Stalen Robbie' opriep. Ontwerper Sandy Warnaar werkt in haar atelier op het RDM-terrein aan aan dit stalen beeld van 24 meter hoog, dat een wuivende havenarbeider voorstelt. Na een boeiend groepsgesprek over dit thema zorgden ontwerper Sandy Warnaar en Ernst van Velzen (Kookstudio VanDeKook) voor een heerlijk diner. 


Het gespreksthema

Er is gebrainstormd over het beeld van Warnaar, dat mogelijk aan de kop van Katendrecht zal komen te staan; direct naast het stoomschip ‘De Rotterdam’ uit 1958. De discussie verliep langs twee hoofdlijnen: de betekenis van het beeld voor de stad Rotterdam en de gebruiksmogelijkheden van het beeld, misschien als technologisch kenniscentrum. Bij de aanvang van de avond werden de deelnemers opgesplitst in twee groepen om onder tijdsdruk gedachten ideeën op tafel te brengen. Opvallend was dat de ene groep het accent legde op de betekenis van het beeld, terwijl de andere groep zich vooral gericht had op het verzamelen van veel goede ideeën. Mooie aanvullingen.

Welke gedachtes zijn uitgewisseld?

De deelnemers zijn het erover eens dat het ontwerp van Warnaar een waardevolle toevoeging kan zijn aan de bestaande beeldencollectie van Rotterdam, maar er worden ook kanttekeningen geplaatst bij de actualiteitswaarde ervan. Het beeld doet enkele deelnemers denken aan een stoere arbeider uit het Oostblok. Is dit wenselijk? De havenarbeider van vroeger bestaat niet meer. Rotterdam is een jonge stad geworden met een open en fris karakter waar de dienstensector en de creatieve industrie steeds meer terrein winnen. Rotterdam is druk bezig om zich te ontworstelen aan het imago van de vieze haven- en industriestad. 

Wat moet er gebeuren om dit menselijke beeld symbool te laten zijn van het proces van transitie dat de stad doormaakt? Misschien een samengesteld beeld van twee onderdelen die iets zeggen over het oude én het nieuwe Rotterdam? Wat betreft de gebruiksmogelijkheden van het beeld gonst het aan tafel van de ideeën. Drie thema’s keren telkens terug in de gedachtewisseling: informatie, innovatie, toerisme. 

Vooraf werden wat grenzen van de mogelijkheden in kaart gebracht door over het materiaalgebruik na te denken. Het oorspronkelijke ontwerp is in staal, maar een uitvoering in composiet (vezelversterkte kunststof) kan het aantal toepassingsmogelijkheden vergroten. 

Voorbeelden van ideeën:

Het gezelschap is het erover eens dat deze pressurecookersessie een goed begin is van het doordenken van de waarde en functie van ‘Het Havenbeeld’. Het komt nu aan op het ontdekken van een goede verbinding tussen betekenis en functionaliteit. Één van de deelnemers die goed thuis is in het complex van de relatie tussen opdrachtgever en ontwerper bood na afloop van de avond aan om daarover een notitie te schrijven in relatie tot ‘Het Havenbeeld’. Twee deelnemers die goed thuis zijn in de internationale sponsorwerving zien de plannen als kansrijk en toonden zich enthousiast om deze vooruit te helpen.

Voor Designplatform Rotterdam was deze sessie een experiment om af te tasten in hoeverre je creatief talent kunt vragen om belangeloos mee te denken. Deze avond is gebleken dat het mogelijk is om dat talent te mobiliseren, zolang het gaat om het verzamelen van ideeën die een algemeen belang dienen in de stad. Dat smaakt naar meer.

Aanwezigen
GOUDEN HANGMAT = een rondetafelgesprek waarbij deelnemers hun visie op tafel leggen over uiteenlopende onderwerpen; met directe of indirecte relatie met design. Perspectieven uit verschillende werelden ontmoeten elkaar: designers, industriƫlen, wetenschappers, politici, etc. 'Gratis Tanken' is een vrije gedachtewisseling, waaruit aanbevelingen voortvloeien aan decisions makers.


#7: Soc. ondernemen / nov. '17
#6: Internet als kans / mei '17
#5: Design Climate / sept. '11
#4: Gloeilampverbod / mrt. '10
#3: 'Stalen Robbie' / mrt. '10
#2: R'dam Designprijs / okt. '09
#1: Scheepsbouw / okt.'08