Over implicaties van beleid voor Rotterdams design

GRATIS TANKEN #5

Design climate change

21 september 2011

ARMINIUS Rotterdam.

Verslag Lucas Verweij en Jeroen Deckers

Wat betekenen de recente ontwikkelingen op beleidsgebied voor het designklimaat van Rotterdam?

Gratis Tanken boog zich over deze vraag in de prachtige ambiance van Arminius. Rondom de gesprekstafel, aangelicht als centrale lichtvlek in de donkere, sacrale ruimte, wisselenden verschillende mensen uit de creatieve industrie standpunten met elkaar uit. Vooraf genoot men van een 'cool buffé'.

Gespreksthema

Er staat nogal het een en ander te gebeuren in Nederland op het gebied van de creatieve industrie. Bezuinigingen van het ministerie van OC&W op cultuur, de voorgenomen samenvoeging van verschillende sectorinstituten en fondsen, en een vernieuwd stimuleringsprogramma van het ministerie van EL&I. Dit alles heeft zeker ook gevolgen voor het designklimaat van Rotterdam.

Welke gedachtes zijn uitgewisseld?

De door de overheid aangekondigde economische maatregelen door het definieren en instellen van de zg 'topsectoren' leidt tot een topsector 'creatieve industrie'. Daarin past de designwereld als bijna-uitvinder van deze sector naadloos. We moeten de ontwikkelingen in deze topsector, en de implicaties voor Rotterdam, dus goed in de gaten houden.

Verder zijn er in de gemeente ideeën in ontwikkeling over de rolverdeling in de creatieve sector. Zowel op landelijke als op lokale schaal is er sprake van schuivende panelen. Het begrip matchmaking duikt de laatste tijd in dit verband vaak op, met name in wetenschappelijke analyses en ambtelijke rapporten. We concluderen dat het vaak nog ontbreekt aan concrete voorbeelden die succesvol zijn. Ook is het onderscheid niet duidelijk tussen typen van matchmaking die zich prima lenen voor commerciële uitbating, en andere die juist bloeien vanuit de non-profit sector. Matchmaking dreigt nu al een containerbegrip te worden.
GOUDEN HANGMAT = een rondetafelgesprek waarbij deelnemers hun visie op tafel leggen over uiteenlopende onderwerpen; met directe of indirecte relatie met design. Perspectieven uit verschillende werelden ontmoeten elkaar: designers, industriƫlen, wetenschappers, politici, etc. 'Gratis Tanken' is een vrije gedachtewisseling, waaruit aanbevelingen voortvloeien aan decisions makers.


#7: Soc. ondernemen / nov. '17
#6: Internet als kans / mei '17
#5: Design Climate / sept. '11
#4: Gloeilampverbod / mrt. '10
#3: 'Stalen Robbie' / mrt. '10
#2: R'dam Designprijs / okt. '09
#1: Scheepsbouw / okt.'08