Stimulating the design climate in Rotterdam.

Over Designplatform Rotterdam 

Met ons platform maken we interessante ontmoetingen mogelijk tussen designers, ondernemers, organisaties en kennisinstituten. We denken in verbindingen in plaats van barrières. DpfR wil bijdragen aan een stimulerend designklimaat in de regio Rotterdam. 

Activiteiten

Om dit te bereiken hanteren wij een aantal publieksgerichte activiteitenformats die op verschillende manieren aandacht geven aan de rol van design in Rotterdam, en waarbij de community en het publiek wordt betrokken. Zo organiseren we onder andere debatten, workshops en ontwerpcompetities. Wij houden hierbij voortdurend drie dimensies voor ogen: onze activiteiten moeten cultureel spraakmakend zijn, sociaal verbindend en economisch versterkend. 

Doelstellingen

Het bevorderen en versterken van een bloeiend, ondernemend en dynamisch designklimaat in de regio, dat ontwerpers en ondernemingen aantrekt én stimuleert.

Netwerken

Designplatform Rotterdam werkt aan de versterking van het designnetwerk en legt daartoe verbindingen tussen de partners uit de Rotterdamse ontwerpwereld, de (potentiële) industriële partners, de onderwijswereld en de gemeentelijke diensten.

Design in Rotterdam

Design omvat talrijke disciplines. Het Rotterdams designnetwerk is breed en geschakeerd. Alle ontwerpers en hun zakelijke partners maken er deel van uit, evenals opleidingsinstituten en studenten. Designplatform Rotterdam bundelt krachten om de Rotterdamse design community te ondersteunen en uit te laten groeien tot een toonaangevende factor.

Organisatie

Designplatform Rotterdam is een initiatief van Willem Kars, Lucas Verweij en Jeroen Deckers. Zij vormen de kern van de organisatie. Het platform beschikt zelf niet over huisvesting en ontwikkelt activiteiten op wisselende locaties. Bij de start is DpfR financieel gesteund door bijdragen van Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, de Kamer van Koophandel en de Dienst Kunst en Cultuur. 

Bestuur

Het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van een onbezoldigd bestuur. Het bestuur van de stichting Designplatform Rotterdam bestaat uit:

Kwartiermakers en bestuursleden staan in contact met elkaar om feedback te geven en te ontvangen, en mee te schrijven aan plannen en verslagen. Bestuursleden dragen bovendien regelmatig bij aan de sessies die wij organiseren, bijvoorbeeld als spreker of moderator.


 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ontwerp huisstijl / publicaties: Strange Attractors Design, Rotterdam.
Website V2 ontwikkeling: Antenna-men, Rotterdam.