Sociaal ondernemerschap

Maandag 27 november 2017, inloop 19:00, programma 19:15-21:30

Fair Design Plein

Moderatoren: Jeroen Deckers, Lucas Verweij.

De overheid treedt terug in de zorg, het welzijn en de re-integratie, terwijl burgerplichten intussen worden opgeschroefd. Ondernemers doen daar wat mee: zij springen in dat gat. Social design zie je oppoppen in tal van domeinen: buurtwerk, participatie, organisatie, relatiebeheer, et cetera. In social design is de opdrachtgever niet altijd eenduidig en ook zijn er geen vastomlijnde verdienmodellen.

Welke ethische en praktische vraagstukken ontmoet jij als sociaal ondernemer? Bijvoorbeeld: hoe verhoudt je ondernemerschap zich tot het vermogen in jouw doelgroep? Op welke manieren wil je hier een gezonde balans in vinden? Van de gesprekken worden géén verslagen of opnamen gemaakt en er mag géén publiek bij aanwezig zijn.

Over de Gouden Hangmat

De Gouden Hangmat voegt twee reflectieformats samen: de Amerikaanse 'selfhelpgroup' en het Duitse 'Strategiekreis'. Eerst deel je vakinhoudelijke ervaringen met elkaar om van elkaar te leren. Je bespreekt niet zozeer succesverhalen maar juist punten van twijfel. Zoals beslissingen die minder gelukkig uitpakten. Na een korte pauze houden wij 'Strategiekreis’, een vorm van collegiale advisering. Je reflecteert in intervisiegroepjes van drie personen op jouw positie van ontwerper. Je wisselt ook van rol: je kunt advies-zoeker, moderator en interviewer zijn. Zo ontstaan hopelijk zinvolle antwoorden op vragen die jij en je collega’s hebben. 

Het maximaal aantal deelnemers is 18, dus meld je aan via info@dpfr.nl en attend op facebook. 
GOUDEN HANGMAT = een rondetafelgesprek waarbij deelnemers hun visie op tafel leggen over uiteenlopende onderwerpen; met directe of indirecte relatie met design. Perspectieven uit verschillende werelden ontmoeten elkaar: designers, industriƫlen, wetenschappers, politici, etc. 'Gratis Tanken' is een vrije gedachtewisseling, waaruit aanbevelingen voortvloeien aan decisions makers.


#7: Soc. ondernemen / nov. '17
#6: Internet als kans / mei '17
#5: Design Climate / sept. '11
#4: Gloeilampverbod / mrt. '10
#3: 'Stalen Robbie' / mrt. '10
#2: R'dam Designprijs / okt. '09
#1: Scheepsbouw / okt.'08