Het idee dat één beeld meer zegt dan duizend woorden lijkt in Nederland zeer letterlijk te worden genomen.

Pruys Bekaertprogramma

Ter viering van de architectuurkritiek en ter stimulering van de ontwerpschrijfkunst hebben ArchiNed en Designplatform Rotterdam het initiatief genomen om het Pruys-Bekaertprogramma te organiseren.

Doel van dit programma is het stimuleren van ontwerpschrijfkunst én design- en architectuurkritiek in de Lage Landen om de (geschreven) dialoog tussen ontwerper, criticus en ‘het grote publiek’ te entameren.

Het project is ontwikkeld rondom de Simon Mari Pruysprijs voor designkritiek en de Geert Bekaertprijs voor architectuurkritiek die om de twee jaar uitgereikt zullen worden aan de meest voorbeeldige kritieken die de afgelopen twee jaar zijn gepubliceerd. Het programma bestaat voorts uit spetterende talkshows, een interactief publieksdebat, en een intensieve schrijfworkshop voor ontwerpers. 

Voor meer informatie over het programma, neem een kijkje op ontwerpschrijfkunst.org
PRUYS-BEKAERT PROGRAMMA = Dit programma stimuleert ontwerpschrijfkunst én design- en architectuurkritiek in de Lage Landen, om zo de (geschreven) dialoog tussen ontwerper, criticus en ‘het grote publiek’ te entameren. We beleggen een expertmeeting, een zaaldebat, filmavonden, en een masterclass.


#1: Introductie